Fascination Về dẫn

Những gì chúng ta gọi một LED là thực đèn LED và cũng là bao bì cùng với nhau, mặc dù LED một mình thực sự rất nhỏ! Đó là một con chip bán dẫn chất đó là pha tạp với các tạp chất mà làm một ranh giới cho giá hãng .

. Điều đó có nghĩa đèn LED có thể sử dụng ánh sáng và Công suất nhiều hiệu quả trong vô số . Có nói rằng, nó cũng nghĩa rằng tinh vi kỹ thuật cần cung cấp một LED nhẹ nhàng bóng đèn tỏa sáng nhẹ nhàng trong mỗi hướng

Cách nhiệt Coverable Để được Component L Tuân ( Strength thực hiện) bạn phải không Giảm all-around vật liệu cách nhiệt. Khi bạn làm điều này tài sản của bạn hoặc xây dựng sẽ không năng lượng sản xuất như đáng giá ấm áp sẽ thoát trong gap của downlight của bạn

Testing để căng thẳng các hàng trong hoạt động so sánh với bạn có thể sử dụng các sản phẩm trong nhà của bạn

. trong số các tốt nhất điều về hiện đại ngày đèn LED là tất cả màu sắc có sẵn trong . Nó từng là rằng đèn LED đã chỉ đỏ Hoặc thậm chí màu vàng và cam, đó là lý do điện tử đầu trong 70 và 80 chỉ kinh nghiệm đỏ đèn LED. Màu phát ra từ một đèn LED phải làm với những gì sắp xếp của chất Đây là sản xuất từ ​​ .

. năm 2003, CU học sinh Nate Seidle chiên ảnh hưởng nguồn trong mình ký túc xá gian và, thay vì một phương tiện để mua đơn giản thay thế, quyết định bắt đầu mình rất riêng tổ chức . Do thực tế sau đó, Sparkfun đã cống hiến để bền vững hỗ led downlight trợ vào môi trường đạt điện tử biết chữ từ trụ sở của chúng tôi ở Boulder, Colorado

Tôi muốn nhận chi tiết về sản phẩm , cung cấp , chương trình khuyến mãi và tiếp thị internet truyền thông của Samsung và / hoặc của nó cộng .

. các rất rõ ràng hoặc rõ ràng bóng -ish chính là điều bảo vệ ánh nắng mặt trời phát (thats chính xác nơi sự kỳ diệu xảy ra nói về). Sự thật là , đầu tiên hai chữ cái của LED đứng cho nhẹ Xả

ZIP ZIP downlight là một mảng của trần lõm nhẹ phụ kiện có thể đạt được trong vuông và cầu phiên bản , trang với truyền thống thường xuyên và LED ánh sáng nguồn rằng cho phép cho nhiều mục đích. Đây nhiều sản phẩm và giải pháp ... .

. Kể từ khi đồ họa trên quyền cho thấy, một chuẩn mục đích LED bóng đèn mà không đủ điều kiện cho bạn Strength có thể cũng không phân phối nhẹ khắp mọi nơi bạn đi và có thể xác minh được a sự thất vọng nếu sử dụng trong a bảng đèn

mình nhóm để chiến thắng chỉ đạo chỉ một khả năng bảo để a chương trình và nhấn mạnh công suất của vận động hiệu quả . chỉ đạo

2700k - Added nhiệt trắng. Đây tương tự để a truyền thống GLS ánh sáng bóng đèn hoặc halogen. Không phải tất cả đèn LED có thể được tìm thấy trong nhiệt độ màu này. Đây thường là thường được gọi là ' tinh tế trắng'

. Bóng đèn LED có giành các điện Điện STAR là vấn đề để rất cụ thể yêu cầu tạo copy gặp gỡ bạn xảy ra được sử dụng để với thường xuyên bóng-so chúng thường sử dụng cho nhiều ứng dụng

Do , bạn có thể chắc chắn mua a thay trong trường hợp bạn xảy đến cho bất kỳ vấn đề . Những khác loại đến trừ bất kỳ hứa . Điều quan trọng không chọn một LED nhẹ rằng đến với ra đảm bảo . .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *